Rapport från Skogsgruppen

Här kommer en sammanfattning om vad som hänt den senaste tiden beträffande skogsgruppens konversation med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen:

1) Skogsgruppens begäran till Länsstyrelsen om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo Tenningån från år 2016.

Läs vår begäran om inventering och skydd i skogslandskapet norr om Torsmo-Tenningån här.

Avser objekten Fjället och Hästskotjärn. Där svarar Länsstyrelsen att delar av områdena inventerats genom Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens försorg och i samband med detta avgränsades 2 områden lämpliga för skydd i form av naturreservat. Fjället är långt framskridet vad gäller markersättning och endast ett skifte återstår att lösa, därefter kommer naturreservatet beslutas. För Hästskotjärn gäller att markägaren Orsa Besparingsskog har accepterat att området skyddas under förutsättning att ersättningsmark tillhandahålls.

Läs Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2020-12-16, angående begäran om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo-Tenningån här.

Nedan några bilder från Fjället. Foto: Bengt Oldhammer.

Alla kommunekologer i Dalarna samlade! (Maj 2016)

Kjell Hedmark undersöker asp. (Maj 2016)

2) Yttrande över begäran om moratorium för skogsbruk och skydd av område väster om Koppången. Avser skogs-myrmosaiken kring Svartvasslan.

Länsstyrelsen anser att området har höga naturvärden men då det är uppsplittrat på många markägare och sargat av avverkningar lämpar sig Skogsstyrelsens skyddsinstrument bäst för området. För närvarande pågår bildande av biotopskydd för delar av området. Andra värdefulla delar är utpekade som nyckelbiotop och kommer förhoppningsvis undantas från skogsbruk på ett eller annat sätt.

3) Yttrande över begäran om områdesskydd vid Unnån där nya gallmyggarter för vetenskapen hittats.

Avser Djupnäs, Långfloten och Storänget. Beträffande Djupnäs anser Länsstyrelsen att området är för litet för att komma i fråga för reservatsskydd. De anser att områdets naturvärden bör säkerställas genom Skogsstyrelsens skyddsinstrument med rådgivning och frivilliga hänsyn.

Vad gäller objekten Storänget och Långfloten så har dessa sådan karaktär som kan motivera områdesskydd genom reservat. Länsstyrelsen avser göra en bedömning av förutsättningarna för detta under kommande fältsäsong.

Peter Turander

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.