Naturutflykt till Unnåns svämskog 2019-06-15

Vi vandrar längs Unnåns svämskogar i trakten av Jäsbäckens utlopp under ledning av Peter Turander och Bengt Oldhammer. Vi tittar på växter och lyssnar på fåglar. Det blir fika intill ån. I fjol inventerades svämskogarna längs Unnån och inventeringsrapporten kommer att delas ut till den som är intresserad. Läs mer om inventeringen här: Unik naturinventering […]

Läs mer

Naturreservatet Rovenlamm bildat

Den 3 maj 2019 beslutade Länsstyrelsen att skydda Rovenlamm i Orsa kommun som naturreservat. Det är 368 hektar stort varav 220 hektar utgörs av skog. Det ligger intill Emådalen 4 mil norr om Orsa och hänger samman med det 2000 hektar stora naturreservatet Tjåberget i söder. Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. Det utgörs […]

Läs mer