Naturutflykt till Unnåns svämskogar

Läs rapport om utflykten och se bilderna! Utflykten under ledning av Bengt Oldhammer och Peter Turander med 13 deltagare startade ungefär där Hedvasslan mynnar ut i Unnån. Där bildar Hedvasslan flera sidogrenar och en sidogren av Unnån mynnar in i Hedvasslan som också bildar ett litet vackert vattenfall på ett ställe. En nyupptäckt lokal för […]

Läs mer

Begäran om reservatsskydd av hotad naturskog längs Unnån

Orsa Naturskyddsförening har som en följd av planer på avverkning begärt av Länsstyrelsen Dalarna att naturskog intill Unnån skyddas. Det handlar närmare bestämt om Unnåns svämskogar inklusive intakt och ej avverkad skog från Hällvasslans utlopp och cirka 2 km uppströms, på båda sidor av ån. Det avverkningshotade objektet som skrivelsen till Länsstyrelsen i första hand […]

Läs mer

Naturreservatet Rovenlamm bildat

Den 3 maj 2019 beslutade Länsstyrelsen att skydda Rovenlamm i Orsa kommun som naturreservat. Det är 368 hektar stort varav 220 hektar utgörs av skog. Det ligger intill Emådalen 4 mil norr om Orsa och hänger samman med det 2000 hektar stora naturreservatet Tjåberget i söder. Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. Det utgörs […]

Läs mer