Medlemsmöte 2021-11-21, med föredrag!

Bengt Oldhammer bjuder på ett föredrag till bilder om Gällivares, Jockmocks och Orsas skogar! Vi planerar också tillsammans 2022 års verksamhet. Befintliga såväl som eventuellt framtida medlemmar är välkomna! Ytterligare detaljer (från kalendern här intill): Veckodag: söndag Tid: 18:00 Plats: Orsa, Studiefrämjandets lokal (på Järnvägsgatan) Målgrupp: Alla Medlemskap krävs: Nej Pris: Gratis

Läs mer

Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa!

Skogsgruppen har nyligen skickat en insändare/debattartikel, i form av ett öppet brev till Orsa kommun, att införas i Dalarnas Tidningar. (Brevet har också skickats direkt till Orsa kommun.) Enligt Vision Orsa 2050 som kommunen driver står det att ”I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig”, ”här finns den orörda vildmarken och tystnaden”, och att […]

Läs mer

Skyddsbegäran av Myrområdet Äggfloten – Länsstyrelsens yttrande

Läs länsstyrelsens yttrande över begäran om skydd för Ättfloten/Äggfloten här. Historik: 2021-03-20 Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet Äggfloten (söder om Tjåbergets naturreservat) i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa […]

Läs mer

Skogsgruppen besökte Äggfloten

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa besökte 1 juni myrområdet Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat, med dess talrika skogsholmar. Totalt är nu cirka 20 rödlistade arter och några signalarter påträffade och flera av dem har rikliga förekomster. Skogsgruppen vidhåller att hela myrområdet (cirka 400 hektar) från Bultbodfloten till Äggfloten i öster ska skyddas i sin helhet och […]

Läs mer

Nytt reservat på 440 hektar öster om Värmderåsen!

Naturskyddsföreningen har under minst tio år kämpat för bättre skydd vid skogarna runt Värmderåsen. Nu kommer området att skyddas! Läs Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2020-12-17, över begäran om skydd för område öster om Värmderåsen här. Här bilder från en exkursion öster om Värmderåsen. Lars-Owe Wikars och Sebastian Kirppu var ledare. Foto: Bengt Oldhammer.

Läs mer

Rapport från Skogsgruppen

Här kommer en sammanfattning om vad som hänt den senaste tiden beträffande skogsgruppens konversation med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen: 1) Skogsgruppens begäran till Länsstyrelsen om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo Tenningån från år 2016. Läs vår begäran om inventering och skydd i skogslandskapet norr om Torsmo-Tenningån här. Avser objekten Fjället och Hästskotjärn. Där svarar Länsstyrelsen […]

Läs mer

Fyra för vetenskapen nya arter upptäckta längs Unnån!

Två för vetenskapen nya och tidigare helt okända arter av gallmyggor hittades längs Unnån i Orsa efter 2019 års inventering. Räknas fynden från 2018 in har totalt fyra nya arter gallmyggor för vetenskapen hittats längs ån. Det handlar alltså om nya arter som aldrig tidigare påträffats i världen! I rapporten ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” […]

Läs mer

Dags att skrota miljöpriset

Alldeles nyligen dunsade rödlistan ned i våra postlådor. En allt igenom dyster läsning. Sedan förra uppdateringen för fem år sedan har mängden rödlistade arter ökat med 11%. Som de två huvudorsakerna till det anges det intensiva jord- och skogsbruket, som effektivt slår sönder och fragmenterar livsmiljöerna för en mängd arter. Forskare menar att vårt allra […]

Läs mer