Noterat i naturen

”Vintern” 2013-14 har hittills varit ovanlig i Orsatrakten.

På Wikipedia kan följande läsas:

”I Sverige definierar SMHI vintern för en viss plats, som perioden från och med att dygnsmedeltemperaturen under fem dygn i rad varit under fryspunkten (för vatten) – det vill säga 0°C – till och med att dygnsmedeltemperaturen under sju dygn i rad varit över fryspunkten, bortsett från tillägget att ”Våren kan inte ankomma före den 15:e februari. Detta innebär att vinterns inträde respektive övergång i vår inte kan bestämmas förrän några dagar efteråt. SMHI är mycket noga med att påpeka att denna definition görs för allmänhet och media ”för skojs skull”. Det är sålunda inte heller här fråga om någon vetenskaplig definition. Definitionen är vidare opassande främst till de delar av Sverige som har mildast vinterväder. Vissa år med ovanligt milt väder i januari och första halvan av februari har definitionen medfört att ”årstid saknats”. (Vintern har då, enligt SMHI-definitionen, inte ankommit före den 15 februari, på vissa platser).

För klimatmätning räknas (för varje mätplats) antal dygn enligt följande (med avseende på vintern)

  • Dygn helt utan frost.
  • Dygn med minimitemperatur under 0°C, men med dygnsmedeltemperatur över 0°C.
  • Dygn med dygnsmedeltemperatur under 0°C, men med plusgrader under dygnets varmaste del.
  • Dygn där temperaturen hela tiden ligger under 0°C.

Dygn med dygnsmedeltemperatur under 0°C (de två senare fallen enligt ovan) anses då att ha haft ”vintertemperatur”.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinter) 2014-01-05

Har då vintern uteblivit i Orsa nu 2013/14, eller bara inte kommit ännu?

Vi bör alla skilja mellan väder och klimat!

Läs t.ex. vidare på Wikipedia

och SMHI:s beskrivningar

Är det alltså bara vädret som är lite ovanligt just nu, eller är det förändring av klimatet?

Den som lever, och har en fungerande lever, samt gärna undervisar elever får se!