Vi gör

Ängsmarkerna

Vi sköter flera slåtterängar som är värda att bevara.

 • Vi tittar vilka gräs, örter och insekter som finns i ängen.
 • Vi röjer och städar.
 • Vi slår ängen med lie en tisdagskväll eller söndagsmorgon. Det avslagna gräset bredes ut, får torka nån dag, räfsas ihop och hässjas.
 • Vi tar ned det torra gräset (höet) från hässjan, tar in det i en lada för vinterförvaring, och senare utfodring av djur.
 • Vi ordnar efterbete med betesdjur ibland.
 • Vi gör allt arbete med handredskap – inga bullrande motorer – inga avgaser.
 • Vi berättar och lyssnar till många historier och mycket glädje sprids.
 • Vi fikar eller serveras slåtterfrukost, ibland med spelmansmusik som extra njutning.

Blomstervandringar

 • Vi träffas några kvällar i juni för vandring i blomsterrika miljöer,
 • Vi lär oss känna igen de växter som är karaktäristiska för gamla välhävdade ängar,
 • Vi letar efter gamla eller nya växtlokaler med sällsynta växter,
 • Vi kanske cyklar en runda och njuter av blomsterprakten utefter några byvägar,
 • Vi gör en byvandring och ser vilka blomster vi kan träffa på i Orsas byar,
 • Vi vandrar i någon fäbod och upptäcker vad som växer där,
 • Vi fikar och tar fruktpaus varje gång.

Studiecirklar och Föreläsningar

I samarbete med Studiefrämjandet anordnar vi cirklar och kurser efter önskemål från medlemmarna. Några exempel på cirklar vi haft de senaste åren:

 • Laga mat av lokalt producerade råvaror från jord och skog
 • Småskalig djurhållning   – Snickra slåtterredskap
 • Vi lär oss hur vi återskapar det ljusöppna Orsalandskapet så rikt på växter och djur och naturupplevelser
 • Floran i Orsa
 • Våra naturreservat
 • Köksväxtodling

Ibland anordnar vi föreläsning i något intressant ämne. Det kan gälla rovdjur, biogasproduktion eller klimatförändring. Se under Nyheter.

Nätverk/projekt

Skogsgruppen bevakar skogsfrågor.

”Orsa Kolkraft” arbetar med kolmila, smide och skogshistoria.

Studiegruppen ”Köksväxtodling” vill lära in och ut egen matproduktion.

Allmogeåkern i centrala Orsa odlas gamla sorter säd, grönsaker och rotfrukter med traditionell teknik. Viss avsalu kan ske vid Bondens marknad i augusti.