Torrakor till ved i naturreservat?

Varglav   Torrakeved ipå Koppången

Torrakor har olagligen huggits ned med motorsåg i Koppångens naturreservat. Med hjälp av skoter har de fraktats till jaktpass där de kapats upp. I reservatet råder skoterförbud. På torrakor över hela reservatet finns varglav, en rödlistad lav som dessutom är Dalarnas landskapslav.  Det tar många hundra år innan en gammaltall blir lämpligt substrat för denna lav, ofta mer än 500 år.