Natur i Orsatrakten

Natur – vad är det?

Motsats till ”kultur”? Eller till ”stadsmiljö”? Eller till ”inomhus”? Går man ut i naturen, eller in i den?

Människor kan anse att naturen är till för dem, eller att de själva är en del av naturen….

Många människor uppskattar att vistas i naturen och mår bra av detta.

 

I Orsatrakten finns ett antal Naturreservat som är områden med speciella naturvärden.

Vi har den stora förmånen att bo i en kommun där kulturbygden i söder möter vildmarken i norr. Denna vildmark består av ett brett bälte med naturskogar av varierande storlek och sträcker sig från norra delen av Rättviks kommun över Orsa och norra delen av Mora kommun till Idrefjällen i nordväst.

I mitten på 80-talet uppmärksammades Stopån-Anjosvarden som hotades av vägdragningar och avverkningar. En omfattande inventering av dessa områden utfördes på initiativ av Mora och Orsa naturskyddsföreningar. Det resulterade i att Stopån och Anjosvardens naturreservat bildades. Dessa tillsammans med Våmhuskölen blev ett väglöst vildmarksområde på nära 6000 hektar. Tillsammans med Tjåbergets reservat blir detta område ännu större.

Här finns beskrivningar av naturreservaten inom Orsa kommun.