Skyddsbegäran: Myrområdet Äggfloten

Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet Äggfloten (söder om Tjåbergets naturreservat) i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa vill att myrområdet Äggfloten skyddas i sin helhet och har därför översänt […]

Läs mer

Nytt reservat på 440 hektar öster om Värmderåsen!

Naturskyddsföreningen har under minst tio år kämpat för bättre skydd vid skogarna runt Värmderåsen. Nu kommer området att skyddas! Läs Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2020-12-17, över begäran om skydd för område öster om Värmderåsen här. Här bilder från en exkursion öster om Värmderåsen. Lars-Owe Wikars och Sebastian Kirppu var ledare. Foto: Bengt Oldhammer.

Läs mer

Rapport från Skogsgruppen

Här kommer en sammanfattning om vad som hänt den senaste tiden beträffande skogsgruppens konversation med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen: 1) Skogsgruppens begäran till Länsstyrelsen om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo Tenningån från år 2016. Läs vår begäran om inventering och skydd i skogslandskapet norr om Torsmo-Tenningån här. Avser objekten Fjället och Hästskotjärn. Där svarar Länsstyrelsen […]

Läs mer

Fyra för vetenskapen nya arter upptäckta längs Unnån!

Två för vetenskapen nya och tidigare helt okända arter av gallmyggor hittades längs Unnån i Orsa efter 2019 års inventering. Räknas fynden från 2018 in har totalt fyra nya arter gallmyggor för vetenskapen hittats längs ån. Det handlar alltså om nya arter som aldrig tidigare påträffats i världen! I rapporten ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” […]

Läs mer

Miljövänliga veckan på Bytesbutiken i Skattungbyn

Miljövänliga veckan, uppmärksammades i Bytesbutiken i Skattungbyn den 3 oktober. Det kom ca 70 besökare, många hade med sig kläder, porslin och annat som skänktes till butiken och många fyndade saker. Inga pengar är involverade, butiken är som en garderob öppen för alla. Olle Lindvall bjöd på fin flöjtmusik. Fika och mat fanns till självkostnadspris. […]

Läs mer

Sena höstskörden, Allmogeåkern 2020

Söndagen den 27 september samlades vi fem personer och grävde upp potatis ur den ogräsbemängda jorden. De sorter som vi bärgade denna dag var Brokig gammal svensk potatis, Röda krokar, Amandine, och Röd pimpernel Förutom potatis så grävde vi också upp Jordärtskockor med ursprung i Baltikum. Tidigare i höst har vi grävt upp Gul mandelpotatis, […]

Läs mer