Ordinarie kretsstämma/årsmöte 2021

P.g.a. Covid-19-restriktioner har stämmodatum förändrats några gånger: Först uppskjuten från 2021-03-14 till 2021-05-16, därefter till 2021-06-13. Av praktiska skäl är den nu tidigarelagd till 2021-06-07, och tiden har ändrats till kl.19:00, eftersom denna tid publicerats i (Orsa-)Kompassen. Kallelse årsmöte 7 juni 2021, som PDF-fil Övriga stämmohandlingar Verksamhetsberättelsen för 2020 Aktivitetsprogrammet för 2021. Historik NFO Årsmöte […]

Läs mer

Sådag på Allmogeåkern

Den 21 maj var det sådag på Allmogeåkern vid Brantudden. De sattes gamla sorter av potatis, jordärtskockor och ärtor. Dimman kom krypande från sjön och det var blött och tungjobbat, men humöret var glatt och potatis med mera kom i jorden. Foto: Jörgen Nohrin

Läs mer

Friluftslivets år – Utedag med Kyrkbyskolans årskurs 4

Naturskyddföreningen och Korpen i Orsa anordnade den 29 april 2021 en utedag med klass 4 i Kyrkbyskolan i Orsa. Temat för april var Hela Sveriges friluftsdag och i maj Friluftsliv i skyddad natur. Vi kombinerade detta och vandrade i naturreservatet vid Brantudden i Orsa. 17 elever, samt lärare och representanter från Naturskyddsföreningen och Korpen samlades […]

Läs mer

Skyddsbegäran: Myrområdet Äggfloten

Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet Äggfloten (söder om Tjåbergets naturreservat) i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa vill att myrområdet Äggfloten skyddas i sin helhet och har därför översänt […]

Läs mer

Nytt reservat på 440 hektar öster om Värmderåsen!

Naturskyddsföreningen har under minst tio år kämpat för bättre skydd vid skogarna runt Värmderåsen. Nu kommer området att skyddas! Läs Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2020-12-17, över begäran om skydd för område öster om Värmderåsen här. Här bilder från en exkursion öster om Värmderåsen. Lars-Owe Wikars och Sebastian Kirppu var ledare. Foto: Bengt Oldhammer.

Läs mer

Rapport från Skogsgruppen

Här kommer en sammanfattning om vad som hänt den senaste tiden beträffande skogsgruppens konversation med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen: 1) Skogsgruppens begäran till Länsstyrelsen om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo Tenningån från år 2016. Läs vår begäran om inventering och skydd i skogslandskapet norr om Torsmo-Tenningån här. Avser objekten Fjället och Hästskotjärn. Där svarar Länsstyrelsen […]

Läs mer

Fyra för vetenskapen nya arter upptäckta längs Unnån!

Två för vetenskapen nya och tidigare helt okända arter av gallmyggor hittades längs Unnån i Orsa efter 2019 års inventering. Räknas fynden från 2018 in har totalt fyra nya arter gallmyggor för vetenskapen hittats längs ån. Det handlar alltså om nya arter som aldrig tidigare påträffats i världen! I rapporten ”Svämskogar vid Unnån i Orsa” […]

Läs mer

Miljövänliga veckan på Bytesbutiken i Skattungbyn

Miljövänliga veckan, uppmärksammades i Bytesbutiken i Skattungbyn den 3 oktober. Det kom ca 70 besökare, många hade med sig kläder, porslin och annat som skänktes till butiken och många fyndade saker. Inga pengar är involverade, butiken är som en garderob öppen för alla. Olle Lindvall bjöd på fin flöjtmusik. Fika och mat fanns till självkostnadspris. […]

Läs mer