Enkätsvar från partierna inför valet 2022!

Lindänget, maj 2022 Fotograf: Jenny Olsson Naturskyddsföreningen Orsa har inför valet skickat ut en enkät till kommunpolitikerna. Enkäten handlar om ekologisk mat, jordbruk, strandskydd, väg 45, transporter, skog, Koppången, byggande och ett fossilfritt Orsa. Full pott (nio av nio) ja-svar med glada smileys fick KD. På andra plats kom M och V med åtta vardera. […]

Läs mer

Ny rapport om Orsas sista skyddsvärda skogar ute nu – Läs och njut!

Gammeltallskog vid Stapeltjärn, fotograf: Peter Turander Under 2021-2022 har Orsa skogsgrupp arbetat med att kartlägga, inventera och beskriva de sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa kommun. Ett gediget arbete genomfört av flera inventerare.Rapporten beskriver mer än 40 naturskogar i Orsa som måste bevaras för framtiden. Områdena är de sista större oskyddade skogarna som finns kvar i […]

Läs mer

Medlemsmöte 2021-11-21, med föredrag!

Bengt Oldhammer bjuder på ett föredrag till bilder om Gällivares, Jockmocks och Orsas skogar! Vi planerar också tillsammans 2022 års verksamhet. Befintliga såväl som eventuellt framtida medlemmar är välkomna! Ytterligare detaljer (från kalendern här intill): Veckodag: söndag Tid: 18:00 Plats: Orsa, Studiefrämjandets lokal (på Järnvägsgatan) Målgrupp: Alla Medlemskap krävs: Nej Pris: Gratis

Läs mer

Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa!

Skogsgruppen har nyligen skickat en insändare/debattartikel, i form av ett öppet brev till Orsa kommun, att införas i Dalarnas Tidningar. (Brevet har också skickats direkt till Orsa kommun.) Enligt Vision Orsa 2050 som kommunen driver står det att ”I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig”, ”här finns den orörda vildmarken och tystnaden”, och att […]

Läs mer

Skyddsbegäran av Myrområdet Äggfloten – Länsstyrelsens yttrande

Läs länsstyrelsens yttrande över begäran om skydd för Ättfloten/Äggfloten här. Historik: 2021-03-20 Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet Äggfloten (söder om Tjåbergets naturreservat) i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa […]

Läs mer

Ordinarie kretsstämma (Årsmöte) 2021

Här kan ni ta del av protokollet från stämman. ONF Årsmötesprotokoll 2021 (Osignerat) — Text inför evenemanget — P.g.a. Covid-19-restriktioner har stämmodatum förändrats några gånger: Först uppskjuten från 2021-03-14 till 2021-05-16, därefter till 2021-06-13. Av praktiska skäl är den nu tidigarelagd till 2021-06-07, och tiden har ändrats till kl.19:00, eftersom denna tid publicerats i (Orsa-)Kompassen. […]

Läs mer

Skogsgruppen besökte Äggfloten

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa besökte 1 juni myrområdet Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat, med dess talrika skogsholmar. Totalt är nu cirka 20 rödlistade arter och några signalarter påträffade och flera av dem har rikliga förekomster. Skogsgruppen vidhåller att hela myrområdet (cirka 400 hektar) från Bultbodfloten till Äggfloten i öster ska skyddas i sin helhet och […]

Läs mer

Sådag på Allmogeåkern

Den 21 maj var det sådag på Allmogeåkern vid Brantudden. De sattes gamla sorter av potatis, jordärtskockor och ärtor. Dimman kom krypande från sjön och det var blött och tungjobbat, men humöret var glatt och potatis med mera kom i jorden. Foto: Jörgen Nohrin

Läs mer