Naturutflykt till Unnåns svämskogar

Läs rapport om utflykten och se bilderna!

Utflykten under ledning av Bengt Oldhammer och Peter Turander med 13 deltagare startade ungefär där Hedvasslan mynnar ut i Unnån. Där bildar Hedvasslan flera sidogrenar och en sidogren av Unnån mynnar in i Hedvasslan som också bildar ett litet vackert vattenfall på ett ställe. En nyupptäckt lokal för strutbräken beskådades och i området växer rikligt med torta som ännu inte börjat blomma. Bland fåglar som sågs och hördes kan nämnas forsärla, svarthätta, gransångare, järnsparv och svartvit flugsnappare. Bengt förklarade hur s.k. isljud i träd uppstår p.g.a. nötningsskador av is under vårflödena. Ett par fina exempel var den tall-låga som hade skador från 4 olika år och en död tall med skador från 2 olika år där den första troligen härstammar från 1800-talet. Deltagarna fick se hur Unnån flottledsrestaurerats där man lagt ut sten i ån i olika storlekar för att gynna livet i vattnet. Stenvallarna är dock kvar på båda sidor av ån efter långa sträckor. En vacker utsiktspunkt anträddes under exkursionen där medhavda matsäckar inmundigades. Deltagarna fick se en relativt ung urskog som uppstått efter det att stenvallarna byggts upp efter flottledsrensningen. Avslutningsvis besöktes en fälla för fångst av bland annat gallmyggor längs Unnån i sommar. Det är forskare på Station Linné på Öland som satt upp 6 fällor och medlemmar i Naturskyddsföreningen som tömmer dem på innehåll kommande 4 månader.

(Klicka på respektive bild för högre upplösning.)

U

U

U

— Inlägg inför evenemanget —

Vi vandrar längs Unnåns svämskogar i trakten av Jäsbäckens utlopp under ledning av Peter Turander och Bengt Oldhammer. Vi tittar på växter och lyssnar på fåglar. Det blir fika intill ån.

I fjol inventerades svämskogarna längs Unnån och inventeringsrapporten kommer att delas ut till den som är intresserad. Läs mer om inventeringen här: Unik naturinventering utförd i Orsa

Unnån kan bäst beskrivas som en lång oas i ett hårt skogsbrukat landskap. Den har kontakt med naturskogarna i norra Orsa och Mora där fem stora naturreservat ligger i avrinningsområdet – Våmhuskölen, Anjosvarden, Stopån, Tjåberget och Näcksjövarden. Som spridningskorridor och miljö för den biologiska mångfalden har Unnån få motsvarigheter i Dalarna, ja den torde vara unik för Sverige. Unnån är ett praktexempel på det som i myndighetssammanhang kallas grön infrastruktur. Därmed också sagt att skydd av en spridningskorridor med kantzoner längs vattendrag som Unnån är en självklarhet om Sverige som nation ska kunna bevara den biologiska mångfalden.

Klicka på aktiviteten i kalendern här bredvid för mer information.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.