Naturvård på kretsens ängar under våren/försommaren

Slåtter pågår. Foto: Peter Turander Vi hjälps åt att städa och röja! Samling vid respektive äng kl. 9.00! Lördagen den 27 april Brändan Åberga Lördagen den 4 maj Frisks äng Bjus Lördagen den 11 maj Grafskänget Skattungbyn Lördagen den 25 maj Hällbergs fäbodar med gökotta Lördagen den 1 juni Skräddar Djurberga fäbod Varmt välkommen!

Läs mer

Välkommen på Eko-frukost vid Coop i Orsa!

Foto: Pixabay Nu drar snart Miljövänliga veckan 2023 igång och i samband med denna bjuder kretsen på Eko-frukost vid Coop i Orsa lördagen den 7 oktober kl. 10.00 – 11.00 med ekologiskt bröd från Levebröd i Våmhus och ekologiska ostar från Hansjö Mejeri. Varmt välkommen oavsett om du är frukostsugen eller pratsugen! 🙂 Läs mer […]

Läs mer

Klädbytardagen i Orsa den 22 april är inställd!

Klädbytardagen som skulle ha varit i Skattungbyn den 22 april är tyvärr inställd. I Mora anordnas det dock en klädbytardag av Mora Folkhögskola och Morakretsen samma dag. Tid: kl. 11–14. Inlämning 20-21/4 kl. 16–18 eller under lördagen. Du får lämna in hur många plagg du önskar, men kan max hämta ut 10 st. kuponger. Läs […]

Läs mer

Ordinarie kretsstämma (Årsmöte) 2021

Här kan ni ta del av protokollet från stämman. ONF Årsmötesprotokoll 2021 (Osignerat) — Text inför evenemanget — P.g.a. Covid-19-restriktioner har stämmodatum förändrats några gånger: Först uppskjuten från 2021-03-14 till 2021-05-16, därefter till 2021-06-13. Av praktiska skäl är den nu tidigarelagd till 2021-06-07, och tiden har ändrats till kl.19:00, eftersom denna tid publicerats i (Orsa-)Kompassen. […]

Läs mer

Skogsgruppen besökte Äggfloten

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa besökte 1 juni myrområdet Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat, med dess talrika skogsholmar. Totalt är nu cirka 20 rödlistade arter och några signalarter påträffade och flera av dem har rikliga förekomster. Skogsgruppen vidhåller att hela myrområdet (cirka 400 hektar) från Bultbodfloten till Äggfloten i öster ska skyddas i sin helhet och […]

Läs mer

Friluftslivets år – Utedag med Kyrkbyskolans årskurs 4

Naturskyddföreningen och Korpen i Orsa anordnade den 29 april 2021 en utedag med klass 4 i Kyrkbyskolan i Orsa. Temat för april var Hela Sveriges friluftsdag och i maj Friluftsliv i skyddad natur. Vi kombinerade detta och vandrade i naturreservatet vid Brantudden i Orsa. 17 elever, samt lärare och representanter från Naturskyddsföreningen och Korpen samlades […]

Läs mer