Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa!

Skogsgruppen har nyligen skickat en insändare/debattartikel, i form av ett öppet brev till Orsa kommun, att införas i Dalarnas Tidningar. (Brevet har också skickats direkt till Orsa kommun.) Enligt Vision Orsa 2050 som kommunen driver står det att ”I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig”, ”här finns den orörda vildmarken och tystnaden”, och att […]

Läs mer

Skyddsbegäran av Myrområdet Äggfloten – Länsstyrelsens yttrande

Läs länsstyrelsens yttrande över begäran om skydd för Ättfloten/Äggfloten här. Historik: 2021-03-20 Förstörelsen av skogslandskapet fortsätter. För att komma åt aldrig kalavverkade naturskogar på skogsmyrholmar i det orörda myrkomplexet Äggfloten (söder om Tjåbergets naturreservat) i Orsa anläggs väg över myr. Skogsholme efter skogsholme omvandlas till plantager av (så kallade) miljöcertifierade skogsföretag. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa […]

Läs mer

Ordinarie kretsstämma (Årsmöte) 2021

Här kan ni ta del av protokollet från stämman. ONF Årsmötesprotokoll 2021 (Osignerat) — Text inför evenemanget — P.g.a. Covid-19-restriktioner har stämmodatum förändrats några gånger: Först uppskjuten från 2021-03-14 till 2021-05-16, därefter till 2021-06-13. Av praktiska skäl är den nu tidigarelagd till 2021-06-07, och tiden har ändrats till kl.19:00, eftersom denna tid publicerats i (Orsa-)Kompassen. […]

Läs mer

Skogsgruppen besökte Äggfloten

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa besökte 1 juni myrområdet Äggfloten, söder om Tjåbergets naturreservat, med dess talrika skogsholmar. Totalt är nu cirka 20 rödlistade arter och några signalarter påträffade och flera av dem har rikliga förekomster. Skogsgruppen vidhåller att hela myrområdet (cirka 400 hektar) från Bultbodfloten till Äggfloten i öster ska skyddas i sin helhet och […]

Läs mer

Sådag på Allmogeåkern

Den 21 maj var det sådag på Allmogeåkern vid Brantudden. De sattes gamla sorter av potatis, jordärtskockor och ärtor. Dimman kom krypande från sjön och det var blött och tungjobbat, men humöret var glatt och potatis med mera kom i jorden. Foto: Jörgen Nohrin

Läs mer

Friluftslivets år – Utedag med Kyrkbyskolans årskurs 4

Naturskyddföreningen och Korpen i Orsa anordnade den 29 april 2021 en utedag med klass 4 i Kyrkbyskolan i Orsa. Temat för april var Hela Sveriges friluftsdag och i maj Friluftsliv i skyddad natur. Vi kombinerade detta och vandrade i naturreservatet vid Brantudden i Orsa. 17 elever, samt lärare och representanter från Naturskyddsföreningen och Korpen samlades […]

Läs mer

Nytt reservat på 440 hektar öster om Värmderåsen!

Naturskyddsföreningen har under minst tio år kämpat för bättre skydd vid skogarna runt Värmderåsen. Nu kommer området att skyddas! Läs Länsstyrelsen Dalarnas yttrande från 2020-12-17, över begäran om skydd för område öster om Värmderåsen här. Här bilder från en exkursion öster om Värmderåsen. Lars-Owe Wikars och Sebastian Kirppu var ledare. Foto: Bengt Oldhammer.

Läs mer

Rapport från Skogsgruppen

Här kommer en sammanfattning om vad som hänt den senaste tiden beträffande skogsgruppens konversation med Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen: 1) Skogsgruppens begäran till Länsstyrelsen om inventering och skydd av skogar norr om Torsmo Tenningån från år 2016. Läs vår begäran om inventering och skydd i skogslandskapet norr om Torsmo-Tenningån här. Avser objekten Fjället och Hästskotjärn. Där svarar Länsstyrelsen […]

Läs mer