Begäran om skydd av naturskog vid Unnån

Det nystartade företaget Skansbacken Skog AB har nyligen avverkningsanmält skog vid Ekentjärnarna intill Unnån. Företaget har inga anställda och är verksamt i Mälardalen. Trots en översiktlig inventering under icke svampsäsong kunde Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa konstatera att området har sådana naturvärden att det bör skyddas i ett naturreservat eller på annat lämpligt sätt, exempelvis genom […]

Läs mer

Skyddsvärda skogar i Orsa avverkningsanmälda

Orsa besparingsskog har vid Eberget och Gällsjöberget i nordvästra Orsa avverkningsanmält skyddsvärd skog. Eberget är kommunens största ännu oskyddade och sammanhängande naturskogsområde och Gällsjöberget det tredje största. Båda områdena finns beskrivna i rapporten ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa”:  Ny rapport om Orsas sista skyddsvärda skogar ute nu – Läs och njut! – Orsakretsen (naturskyddsforeningen.se) […]

Läs mer

”Så går det till när skyddsvärda skogar skövlas” – Skogskrönika i ETC

Bengt Oldhammer guidar vid Alderängarna. Foto: Jenny Olsson En av Naturskyddsföreningen Orsas eldsjälar och skogshjältar Bengt Oldhammer skriver en skogskrönika i tidningen ETC en gång i månaden. Häromdagen publicerades en med rubriken ”Så går det till när skyddsvärda skogar skövlas” och i ingressen kan en läsa: ”Bengt Oldhammer berättar hur skogsbolagen gör för att kringgå […]

Läs mer

Skyddsvärd skog avverkades trots Skogsgruppen Orsas uppmaning!

Gammeltallskog vid Stapeltjärn, Orsa, fotograf: Peter Turander Skogsgruppen i Orsa uppmärksammar bedrövlig avverkning intill Ore älv i en artikel i Mora Tidning 221016. ”Trots att Skogsgruppen inom Naturskyddsföreningen Orsa begärt skydd av ett område intill Ore älv var det redan avverkat när Länsstyrelsen inspekterade området. Skogsgruppen befarar att mer skyddsvärd skog riskerar att bli avverkad.” […]

Läs mer

Ny rapport om Orsas sista skyddsvärda skogar ute nu – Läs och njut!

Gammeltallskog vid Stapeltjärn, fotograf: Peter Turander Under 2021-2022 har Orsa skogsgrupp arbetat med att kartlägga, inventera och beskriva de sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa kommun. Ett gediget arbete genomfört av flera inventerare.Rapporten beskriver mer än 40 naturskogar i Orsa som måste bevaras för framtiden. Områdena är de sista större oskyddade skogarna som finns kvar i […]

Läs mer