Begäran om skydd av naturskog vid Unnån

Det nystartade företaget Skansbacken Skog AB har nyligen avverkningsanmält skog vid Ekentjärnarna intill Unnån. Företaget har inga anställda och är verksamt i Mälardalen.

Trots en översiktlig inventering under icke svampsäsong kunde Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa konstatera att området har sådana naturvärden att det bör skyddas i ett naturreservat eller på annat lämpligt sätt, exempelvis genom ett naturvårdsavtal eller i form av ett biotopskydd.
Skogsgruppen har tidigare försökt få intilliggande äldre skog vid Unnån skyddad, men skogen intill ån avverkades beklagligt nog tyvärr i sin helhet. Se område 8 på sida 82 i rapporten Svämskogar vid Unnån i Orsa:
https://orsa.naturskyddsforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/143/2019/05/Sv%C3%A4mskogar-vid-Unn%C3%A5n-i-Orsa.pdf

Några argument för inrättande av ett representativt naturreservat för Unnåns svämskogar med intilliggande äldre tallnaturskog är:
• Det finns nästan inga äldre naturskogar av lite större storlek kvar intill Unnåns fåra.
Det ligger det vid ett avsnitt intill Unnån som är ett av de absolut mest värdefulla när det gäller artfynd av rödlistade arter.
• Ekentjärnarna är ett omtyckt och välbesökt fiskevatten.
• Området ligger intill Siljansleden med en gångbro över ån vilket gör att man kan nå ett reservat på båda sidor av ån utan att vada.
• Ett reservat på båda sidor om Unnån skulle vara en stor tillgång som en mycket pedagogisk skolskog. Lätt att nå och med stor variation av miljöer.
• En reservatsskylt skulle kunna upplysa besökare om Unnåns stora naturvärden i allmänhet och detta objekt i synnerhet. Här skulle vikten av grön infrastruktur
framhållas där det är viktigt att små och stora områden binds samman.
• Området är med tanke på den begränsade arealen mycket artrikt med mycket stor förekomst av död ved och isskavda träd med så kallade isljud.

Läs hela rapporten: Begäran om skydd av skog vid Unnån-Ekentjärnarna från Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa

Detta inlägg har kategorierna Skog. Bokmärk länken.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.