Naturreservatet Rovenlamm bildat

Den 3 maj 2019 beslutade Länsstyrelsen att skydda Rovenlamm i Orsa kommun som naturreservat. Det är 368 hektar stort varav 220 hektar utgörs av skog. Det ligger intill Emådalen 4 mil norr om Orsa och hänger samman med det 2000 hektar stora naturreservatet Tjåberget i söder.

Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. Det utgörs till övervägande del av naturskogar opåverkade av modernt skogsbruk. Vidsträckta, vackra våtmarker och ödsliga tjärnar fullbordar bilden av vildmark.

Skogarna innehåller ett flertal rödlistade organismer som kräver tillgång till död ved, antingen som fuktiga, mossiga lågor inom naturligt icke brandbenägna bestånd eller som bränd död ved i brandbenägna delar. Exempelvis uppträder varglav mycket rikligt på myrkanternas torrakor. Storskogens fåglar som tjäder, lavskrika, tallbit och tretåig hackspett förekommer.

En PDF med namnet ”Rovenlamm – beslut och skötselplan” kommer i sedvanlig ordning att läggas ut av Länsstyrelsen på nätet och kan då lätt googlas fram. Den är mycket ingående med kartor och beskrivning av området. Rovenlamm kommer också att beskrivas på Länsstyrelsens hemsida så småningom.

Bengt Oldhammer

(Rovenlamm heter ursprungligen Rovenlampi.) / Red.

Kjell Hedmark vid kambräken i Rovenlamm Foto Bengt Oldhammer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.