Vi vill

Orsa

vill öka lusten till naturen, sprida kunskap, föreslå lösningar samt påverka allmänhet, politiker och myndigheter till kloka beslut.

Vi arbetar med många olika frågor

 • Bidra till utvecklingen av ett klimatsmart och ekologiskt hållbart samhälle. Samarbeta med och vara en påtryckare på kommunen i miljö- och klimatfrågor,
 • Skydda naturskogar, bevara det öppna odlingslandskapet, värna om våra hotade arter – allt ifrån den lilla ulltickan till vargen,
 • Stoppa spridning av gifter som skadar vår hälsa och natur,
 • Trafik- och energifrågor och handla miljövänligt,
 • Bidra till ett samhälle som tar hänsyn till alla levande varelser, även de små och oansenliga,
 • Hushålla med energi och råvaror,
 • Verka för att Orsas butiker säljer mer KRAV-märkt och lokalt producerad mat och inga genmodifierade produkter,
 • Minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

I det hållbara samhället har långsiktighet och livskvalité ersatt kortsiktig vinning och masskonsumtion och vi lever i samklang med naturen.

Vi har plats för alla människor

 • unga och gamla
 • naturexperter och glada amatörer
 • infödda och nysvenskar

Du kan delta praktiskt i vårt arbete. Alla kan bidra med något

Skriva insändare, slå en äng eller sätta upp fågelholkar, hjälpa till att dela ut flygblad eller grilla korv. Är du duktig på layout, ekonomi eller att värva medlemmar är du självklart också välkommen.

Vi erbjuder en mängd aktiviteter

Skidutflykter, fågelexkursioner, gökotta, blomstervandringar, skötsel av och slåtter på ängar, Ängens dag, skogsutflykter ibland med vandring längs kulturväg, svamputflykt, insektsexkursioner samt studiecirklar och föreläsningar.