Ledamöter och funktionärer 2015

Styrelsen Orsakretsen 2015
Birgitta Blomberg Quintino, 076-786 2150
Jonas Johansson, 0250-55 27 21
Roland Öjeskog, kassör, 0250-41645
Jerker Westin, postmottagare 0250-48048
Öppna styrelsemöten!

Styrelsen sammanträder vanligen första måndagen i varje månad kl. 19.00 (vanligen i Studiefrämjandets lokal, Kung Gustavs väg 5).

Du är välkommen att vara med. Du kan framföra synpunkter eller bara lyssna…